વાંચો,મારી ધારાવાહિક લઘુ નવલ
એક હતો હું
નું પહેલું પ્રકરણ
ફુલછાબ દૈનિકની બુધવારની પંચામૃત પૂર્તિમાં