મેળ ખાય તો તમે ફોરેન રહેવા 


ચાલ્યા જાવ કે નહીં ?આપણો દેશ ક્યારેય સુપરપાવર બની શકશે ?

 હા, બની શકે, જો આપણે આપણા 

યંગ અને ઇન્ટેલિજન્ટ લોકોને 

વિદેશના મોહમાંથી મુક્તિ અપાવી શકીએ
'દિવ્ય ભાસ્કર'ની 'રસરંગ' પૂર્તિ

(તા. 31 જાન્યુઆરી 2016, રવિવાર)

દૂરબીન કોલમ